Informacje o firmie Oferta Referencje Prowadzone inwestycje Realizacje Kontakt
Oferta Realizacje

Proponujemy Państwu nasze usługi w zakresie:

  • robót budowlanych i remontowych w pełnym zakresie,
  • robót brukarskich, ziemnych, fundamentowych i inżynieryjnych,
  • dostawy i montażu hal stalowych i żelbetowych,
  • kompleksowej realizacji oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz innych inwestycji ekologicznych.
  • projektowania, nadzorów autorskich i generalnego wykonawstwa w w/w zakresach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie,

Specjalizujemy się:

  • w wykonawstwie "pod klucz": budynków - budowli murowanych i prefabrykowanych oraz hal stalowych z przeznaczeniem na cele magazynowe, biurowe, handlowe, usługowe, mieszkalne
  • w wykonywaniu sieci zewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i instalacji wewnętrznych wykonywanych z materiałów tradycyjnych oraz w nowoczesnych technologiach.

Według opinii Inwestorów powierzone nam zadania realizujemy terminowo i solidnie stosując umiarkowane ceny i zapewniając korzystne warunki gwarancji i rękojmi. Posiadamy bardzo wiele pozytywnych referencji i podziękowań od firm i instytucji na rzecz których dotychczas nasza firma świadczyła swoje usługi.

Prowadzone inwestycje pozwoliły nam również zdobyć bogate doświadczenie w realizowaniu nadzoru inwestorskiego i budowlanego, we współpracy z organami biorącymi udział w procesie budowlanym tj. nadzór budowlany, straż pożarna, państwowa inspekcja pracy, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Polecamy Państwu nasze usługi i gwarantujemy ich wysoki poziom techniczny oraz jakościowy jak również solidność i terminowość wykonania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Informacje o firmie | Oferta | Referencje | Prowadzone inwestycje | Doświadczenie | Kontakt

Copyright (C) 2005 - Głogowskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A. w Głogowie