Informacje o firmie Oferta Referencje Prowadzone inwestycje Realizacje Kontakt

GŁOGOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE S.A.

ul. Sikorskiego 40,
67-200 Głogów,
tel/fax 076/833-40-46
email: biuro@gpibsa.com.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:
GPIB SA - Biuro w Kaliszu,
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
tel/fax 062/766-66-17

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  • KRS: 0000212471
  • NIP: 6932030882
  • REGON: 39104838

Kapitał zakładowy: 650 000,00 zł w całości opłacony.

Od 1 stycznia 2020 obowiązuje przepis mówiący o konieczności publikowania przez wydzielony kanał komunikacji wszelkich ogłoszeń do akcjonariuszy. Dlatego też powstała strona, na której teraz jesteś. Zapraszamy wszystkich akcjonariuszy Głogowskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego S.A. do regularnego jej odwiedzania.

KOMUNIKTY:
W związku z nowelizacją Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2019.505 z późn.zm.) GPIB SA informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot. W związku z powyższym GPIB S A będzie informować Akcjonariuszy o dalszych krokach w przedmiocie dematerializacji akcji.

1. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.09.2020 r.

2. Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

3. Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

4. Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

5. Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

6. Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

7. Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.12.2021 r.

8. Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.09.2022 r.

9. Powiadomienie o możliwości nabycia akcji Spółki z dnia 22.02.2023 r.

10. Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 11.08.2023r.

11. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 16.08.2023r.

12. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 31.08.2023r.

Informacje o firmie | Oferta | Referencje | Prowadzone inwestycje | Doświadczenie | Kontakt

Copyright (C) 2005 - Głogowskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A. w Głogowie